Privacyverklaring

Van:

Seyola

Nijbracht 134
7821 CE Emmen
KVK-nummer:
BTW-nummer:

Jouw persoonlijke informatie in veilige handen

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met jouw informatie, inclusief persoonlijke gegevens die we verzamelen via onze website, online marketing, en ons Franchise Platform. We vertellen je precies welke gegevens we verzamelen, hoe we deze verwerken, waarom we dat doen, en hoe je contact met ons kunt opnemen als je vragen hebt over jouw privacy.

Mocht je vragen hebben over onze privacyverklaring, dan kun je die vragen altijd naar ons mailen.

 

GEBRUIKERSGEGEVENS

Seyola respecteert de privacy van haar klanten en de privacy van hun gegevens. Jouw gegevens blijven van jou, en we slaan ze veilig op in een gepersonaliseerde en beveiligde omgeving. We verkopen, verhuren, of gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden dan wat in deze privacyverklaring is vermeld.

 

GEGEVENSVERZAMELING

We verwerken persoonsgegevens van mensen die met ons in interactie treden voor verschillende doeleinden:

 • Als je gegevens aan ons doorgeeft via formulieren op de website, zoals bij het invullen van een contactformulier, sollicitatieformulier, of het aanvragen van een demo, gebruiken we deze informatie om contact te onderhouden. Deze gegevens worden opgeslagen in ActiveCampaign.
 • Klanten van Seyola worden verwerkt om contact te onderhouden. Persoonsgegevens worden opgeslagen in ActiveCampaign.
 • Als je expliciet aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen, gebruiken we je naam en e-mailadres om deze te sturen. Je kunt je altijd afmelden via de link onderaan de e-mail of je voorkeuren aanpassen via de ‘pas je persoonlijke voorkeuren aan’-link.
 • In ons Brand Portal kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt, waarbij de klant bepaalt welke specifieke gegevens dit betreft. Het gaat hier om gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten.

 

Voor deze doeleinden kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgrootte
 • Functie
 • Bedrijfsnaam
 • Motivatiebrief / cv
 • Gegevens die klanten zelf in het Brand Portal plaatsen

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De bescherming van jouw privacy vinden wij zeer belangrijk. De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving. De maatregelen die wij nemen zijn o.a.:

 • Up-to-date virus scan;
 • Unieke toegangscodes en wachtwoorden;
 • Gebruik van een beveiligde wachtwoordbeheerder;
 • Geen gebruik van onbeveiligde externe harde schijven;
 • Geen gebruik van onbeveiligde elektronische backups;
 • Geen documenten op privé laptops van medewerkers.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Seyola verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES EN ANDERE VOLGTECHNOLOGIEËN

Communiq en onze analyseprovider(s) gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens (‘beacons’), tags en scripts om trends te analyseren, de website te laten functioneren, bij te houden hoe gebruikers door de hele website navigeren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven, op individuele en geaggregeerde basis.

Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke browsers. Als je cookies weigert, kan je onze website nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of gedeelten van onze website kan dan beperkt zijn.

 

GETUIGENISSEN

Wij plaatsen ook referenties en klantcases op onze website. De daarin vermelde persoonlijke informatie is geplaatst met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de betrokkenen. Als een betrokkene zijn of haar getuigenissen gewijzigd of verwijderd wil hebben, kan de betrokkene contact met ons opnemen via de mail.

 

TOEGANG TOT, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die wij op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake jouw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in te zien. Stuur je verzoek per mail naar ons op, waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.
 • Recht op rectificatie: Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te wijzigen. Stuur je verzoek naar per mail, waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.
 • Recht op Gegevenswissing (‘Recht op Vergetelheid’): Wil je dat we jouw persoonsgegevens verwijderen? Stuur ons een mail, waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.
 • Recht op Beperking van de Verwerking: Je kunt verzoeken de verwerkingsduur van jouw persoonsgegevens te beperken. Stuur je verzoek per mail, waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.
 • Recht van Bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik en verwerken van jouw persoonsgegevens. Laat het ons weten via de mail, waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren. Je kunt ook je bezwaar kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Intrekken Toestemming: Als je Seyola toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, kun je deze op elk moment intrekken. In al onze e-mailberichten vind je een link onderaan om je toestemming in te trekken.

 

WEIGERING VERZOEKEN VAN ONREDELIJKE AARD

Bij verzoeken met betrekking tot persoonlijke informatie vragen we gebruikers zichzelf en de informatie te identificeren voordat we aan dergelijke verzoeken voldoen. We kunnen weigeren om te voldoen aan verzoeken die onredelijk repetitief zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of extreem onpraktisch zijn.

 

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

We bewaren jouw informatie zolang er interactie is tussen jou of jouw organisatie en Seyola. Als er gedurende een aansluitende periode van 3 jaar geen interactie is geweest, zullen we jouw persoonsgegevens vernietigen, met uitzondering van informatie die noodzakelijk is om aan juridische verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en afspraken te handhaven.

Voor sollicitaties bewaren we jouw CV gedurende 3 jaar vanaf het moment van indiening, waarna we deze zullen verwijderen.

 

VERANDERINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

We kunnen deze privacyverklaring aanpassen om veranderingen in onze informatiepraktijken op te nemen. We informeren je over wezenlijke veranderingen via e-mail of een melding op onze website voorafgaand aan de inwerkingtreding van de verandering. We raden je aan deze pagina regelmatig te lezen voor de laatste informatie.

 

DATA DIE WE VERWERKEN IN ONS BRAND PORTAL

Ons Brand Portal gebruikt de Facebook API om bedrijfs- en persoonsdata uit te wisselen. Gegevens worden opgeslagen buiten Facebook voor zolang als nodig is voor verzameldoelen of wettelijke bewaartermijnen.

Hieronder het overzicht van data welke wij verwerken en bewaren:

 • Naam gekoppelde bedrijfspagina
 • Openingstijden en NAW-gegevens gekoppelde bedrijfspagina
 • Berichten die geplaatst worden op de bedrijfspagina
 • Reacties op berichten en de gebruikersnaam van diegene die reageert
 • Bericht van het bedrijf op een reactie van een Facebook-gebruiker
 • Naam recensent bij een bedrijfsreview, score en eventueel bericht
 • Naam en het bericht van het bedrijf bij een reactie op een review
 • Anonieme statistieken van reviews en berichten

 

Voor het verzamelen en de verdere verwerking van persoonsgegevens van gebruikers op de internetpagina’s van Facebook is principieel Facebook Ireland Limited (‘Facebook’) verantwoordelijk. Houd er rekening mee dat Facebook bepaalde informatie over jouw bezoek aan onze Facebook-pagina ook verzamelt en verwerkt als je geen Facebook-account hebt of niet bent aangemeld bij Facebook. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook is te vinden in de privacyrichtlijn (Privacy Policy) van Facebook.

Daarnaast stelt Facebook het brand portal zogeheten paginastatistieken ter beschikking. Hierbij gaat het om anonieme statistieken, waarmee klanten in het Franchise Platform de kwaliteit van de Facebook bedrijfspagina en hun content kunnen analyseren. Deze statistieken worden opgesteld aan de hand van gebruiksgegevens die Facebook over jouw interactie met onze Facebook-pagina verzamelt; wij hebben geen toegang tot deze gebruiksgegevens. Facebook heeft zich ten opzichte van ons verbonden om primair de verantwoordelijkheid voor en de naleving van jouw rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) op zich te nemen inzake de verwerking van de paginastatistieken en je de kern van de hiervoor geldende overeenkomst ter beschikking te stellen.

Wij slaan jouw persoonsgegevens op in onze systemen, d.w.z. buiten Facebook, indien en voor zolang als deze voor de doeleinden van het verzamelen nodig zijn of er wettelijke bewaartermijnen bestaan.

 

VRAGEN

Vragen over deze Privacyverklaring kan je sturen per mail.

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag:
Gesloten
Goede Vrijdag:
Gesloten
1e paasdag:
Gesloten
2e Paasdag:
Gesloten
Koningsdag:
Gesloten
Bevrijdingsdag:
Gesloten
Hemelvaartsdag:
Gesloten
1e pinksterdag:
Gesloten
2e pinksterdag:
Gesloten
1e kerstdag:
Gesloten
2e kerstdag:
Gesloten